Πιστοποιήσης ζυγαριών

  Η σήμανση CE συμβολίζει τη συµµόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν και η σήμανση M ή Μxx συμβολίζει τη συµµόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τους ζυγούς που προορίζονται για εμπορική συναλλαγή.


Πιστοποιήση απο τον Διεθνή Οργανισμό Νόμιμης Μετρολογίας. 
Πιστοποιήση απο το Εθνικό Συνέδριο Μέτρων και Σταθμών.Για διακριβώσεις ζυγού - προτύπων βαρών παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες