Αυτόματες ζυγαριές ωρολογιακές


ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΕΣ)Η μηχανική ζυγαρια είναι ανθεκτική στην χρήση τις και εύκολη στην προσαρμογή, που αντιπροσωπεύει την παράδοση των Ιταλών.
Μερικά από τα χαρακτηριστικά είναι:


  • Περιστρεφόμενη κεφαλή διαμέτρου 600mm 
  • Ασφάλεια μεταφοράς
  • Ρυθμίσει μηδενισμού
  • Εύκολη τοποθέτηση λαδιού 
  • Με πλάτη στήριξης
  • 150kg έως 6Τ